Voorblad
Fiscaal
Administratie opgevraagd
Administratie ontvangen (nog plannen)
Aanvullende informatie opgevraagd
Interne controle (review)
Concept naar klant verzonden
Jaargesprek
Goedkeuring aangevraagd
Ingediend
Afgekeurd door cliënt
Concept ingediend
Plandatum
Controle gereed
EOL gereed
In bewerking
Verstuur